Kontakt.

Wójcik Daniel

Tel: 722-790-576

Mail:  praniedywanow.dw@onet.pl

Szczejkowice 44-246

Ul. Leśna 23